Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT)

Specjalizacja obejmuje następujące podobszary:

 1. Metody predykcyjne dla wielkich, heterogenicznych zbiorów danych: akwizycja, analiza i raportowanie.
 2. Zastosowanie mechatroniki i robotyki w podnoszeniu jakości życia obywateli.
 3. Przetwarzanie, modelowanie i analiza danych obrazowych i multimedialnych.
 4. Systemy bezpieczeństwa cyfrowego
 5. Systemy wspomagania decyzji menadżerskich (Business Process Management).
 6. Rozwiązania dla „inteligentnych domów” (smart buildings).
 7. Rozwiązania dla „inteligentnych miast” (smart cities).
 8. Systemy wsparcia dla osób dotkniętych niepełnosprawnością, chorobami przewlekłymi i osób starszych (Ambient Assisted Living).
 9. Aplikacje mobilne.
 10. Tworzenie gier komputerowych.
 11. E-Usługi i urządzenia dla sektora ochrony zdrowia.
 12. Systemy e-learningowe.
 13. Tworzenie oprogramowania dostępnego w modelu SaaS.
 14. Innowacyjne metody interakcji człowiek-technologia.
 15. Systemy e-commerce.
 16. Inteligentne systemy informatyczne dla branży finansowej i ubezpieczeniowej.

Powrót