Surowce naturalne i wtórne

Specjalizacja obejmuje następujące podobszary:

 1. Surowce naturalne
  – pozyskiwanie i zaawansowane przetwarzanie oraz wykorzystanie
  a)technologie pozyskiwania, przetwarzania i wykorzystania kopalin użytecznych,
  b)technologie pozyskiwania z kopaliny głównej nowych produktów,
  c)zintegrowane systemy monitoringu zagrożeń w otoczeniu zakładów górniczych,
  d)technologie pozyskiwania, uzdatniania i wykorzystania wód zwykłych, termalnych i mineralnych,
  e)technologie pozyskiwania i przetwarzania oraz wykorzystania drewna, surowców roślinnych w innowacyjnych produktach,
  f)nowe usługi leczniczo-uzdrowiskowe na bazie wykorzystania surowców naturalnych.
 2. Technologie odzysku materiałów użytecznych, recyklingu oraz unieszkodliwiania odpadów.
 3. Zaawansowane materiały
  • nowe postacie surowców (proszki, mikrostruktury, nanostruktury, amorfiki, inne),
  • materiały kompozytowe,
  • materiały inteligentne,
  • materiały do zastosowań w przemyśle,
  • projektowanie i opracowanie technologii wytwarzania materiałów o funkcjonalnych właściwościach.

Powrót