Branża chemiczna i farmaceutyczna

Specjalizacja obejmuje następujące podobszary:

 1. Opracowywanie i rozwój innowacyjnych technologii pozyskiwania i wytwarzania:
  – substancji aktywnych,
  – mieszanin z wykorzystaniem substancji aktywnych i pomocniczych,
  – substancji pomocniczych,
 2. w obszarze branży chemicznej i farmaceutycznej, w tym dla medycyny, weterynarii, kosmetologii, chemii gospodarczej i chemii profesjonalnej.
 3. Opracowanie i rozwój innowacyjnych metodologii syntetycznych, technologii i procesów chemicznych.
 4. Opracowanie, rozwijanie i wdrażanie innowacyjnych produktów leczniczych, wyrobów medycznych, kosmetyków, chemii gospodarczej i chemii profesjonalnej.
 5. Opracowanie innowacyjnych materiałów, biomateriałów i chemikaliów specjalistycznych.
 6. Opracowywanie, rozwijanie i wdrażanie leków biologicznych oraz metod ich wytwarzania i charakteryzacji.
 7. Badanie mechanizmu oddziaływania substancji aktywnych na organizm ludzki.
 8. Opracowanie innowacyjnych procesów i technologii wytwarzania produktów leczniczych, kosmetyków, wyrobów medycznych oraz innych materiałów mających zastosowanie w medycynie i weterynarii, produktów chemii gospodarczej, produktów chemii profesjonalnej i produktów biobójczych.
 9. Innowacyjne sposoby dostarczania substancji aktywnych.
 10. Projektowanie, wytwarzanie i wdrażanie innowacyjnej infrastruktury w tym specjalistycznego sprzętu, urządzeń i linii produkcyjnych dla branży chemicznej, farmaceutycznej i medycznej.
 11. Projektowanie i wytwarzanie wyrobów nanotechnologicznych.
 12. Projektowanie i rozwój nowych technik analitycznych i diagnostycznych.
 13. Projektowanie i wdrażanie nowych metod badań aplikacyjnych.
 14. Rozwijanie i wdrażanie zaawansowanych technologii medycznych, w tym terapii komórkowych, na potrzeby rozwoju medycyny spersonalizowanej.

Powrót