Produkcja maszyn i urządzeń, obróbka materiałów

Specjalizacja obejmuje następujące podobszary dotyczące projektowania i opracowywania nowych technologii wytwarzania oraz produkcji wszelkiego rodzaju maszyn i urządzeń (także ich podzespołów i elementów):

  1. ogólnego i specjalnego przeznaczenia,
  2. energetycznych,
  3. elektronicznych,
  4. optoelektronicznych i fotonicznych,
  5. do wytwarzania i obróbki materiałów.

Powrót