ECDF to zespół profesjonalistów:

 • posiadamy bogate doświadczenie w pozyskiwaniu i zarządzaniu projektami unijnymi;
 • oferujemy kompleksowe wsparcie podczas całego okresu realizacji projektu;
 • ściśle współpracujemy z instytucjami określającymi sposób rozliczania dotacji;
 • uczestniczymy w konferencjach i sympozjach organizowanych przez Organy Nadzorujące Projekty Unijne.
 • bierzemy czynny udział w konsultacjach społecznych programów operacyjnych;
 • proponujemy praktyczne rozwiązania niejasnych i zawiłych przepisów dotyczących realizacji projektów.

Nasze osiągnięcia w liczbach:

0
dofinansowanych projektów
0
mln zł
wartość dofinansowanych projektów
0
największa pozyskana dotacja

ECDF Sp. z o.o. współpracuje z wieloma wysokiej klasy specjalistami z dziedziny europeistyki, bankowości, marketingu i zarządzania. Wysoce wykwalifikowana kadra konsultantów, analityków i trenerów oraz liczne doświadczenia edukacyjne umożliwiają jej systematyczne poszerzanie oferty.

Spółka posiada ogromne doświadczenie zdobyte przy wspieraniu innowacyjnych przedsiębiorstw, w tym:

 • 14 lat doświadczenia w świadczeniu usług z zakresu proinnowacyjnego doradztwa biznesowego dla MŚP,
 • wsparcie ponad 860 MŚP w opracowaniu i wdrożeniu innowacji na ponad 1 MLD ZŁ,
 • realizacja projektów własnych w ramach programów krajowych i regionalnych mających na celu wzrost innowacyjności przedsiębiorstw o wartości ponad 4 MLN ZŁ,
 • współpraca z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego  jako jeden z oficjalnych brokerów innowacji,
 • wspieranie MŚP w zakresie ochrony praw autorskich i wartości niematerialnych i prawnych.

ECDF Sp. z o.o. jest również Akredytowanym Ośrodkiem Innowacji, który uzyskał akredytację od Ministerstwa Rozwoju w marcu 2016 roku, dzięki której może realizować dla MŚP usługi proinnowacyjne, wspierające transfer technologii.

Działa na rzecz innowacyjności, w szczególności poprzez oferowane dla MŚP produkty / usługi:

 1. pobudzenie i rozwój przedsiębiorczości poprzez wzmocnienie powiazań między sektorem B+R a przedsiębiorstwami,
 2. zwiększenie sprawności wdrażania i komercjalizacji innowacji, w tym transfer technologii,
 3. świadczenie usług doradczych dla przedsiębiorców,
 4. prowadzenie inkubatora przedsiębiorczości,
 5. rozwój sieci współpracy i partnerstwa wyższych uczelni, instytutów naukowo- badawczych, przedsiębiorców i innych podmiotów.
więcej o nas:

* pola wymagane