Siedziba firmy:

ul. Promienista 83
61-141 Poznań
www.ecdf.pl

Biuro projektu:

ul. Leszczyńskiego 4/29
50-078 Wrocław

Koordynator Projektu

Bożena Gniewek
tel. 539 199 892