Poniższe dokumenty dostępne są również w formacie edytowalnym-Word,

w tej sprawie prosimy o kontakt e-mailowy: b.gniewek@ecdf.pl

Umowa o udzielenie wsparcia

Ogłoszenie o projekcie

Regulamin projektu

Ramy strategiczne

Wniosek o powierzenie grantu

Procedury realizacji projektu

Oświadczenie o spełnieniu kryteriów

Oświadczenie o otrzymanej/nieotrzymanej pomocy deminimis

Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc deminimis

Analiza potrzeb firmy w zakresie prac badawczo-naukowych