Aktualnościeksperci, bony na innowacje, projekt unijny finansowany

Zapraszamy do zapoznania się z treścią ogłoszenia dotyczącego zakupu usług eksperckich (kod CPV 73210000-4 Usługi doradcze w zakresie badań i rozwoju) obejmujących:
1. Przeprowadzenie oceny wniosku, w szczególności w odniesieniu do kryteriów dot. innowacyjności procesowej lub produktowej planowanych usług badawczych oraz rezultatu końcowego.

http://bony-innowacje.pl/wp-content/uploads/2018/03/ogłoszenie-eksperci-Bony.pdf