Wsparcie skierowane jest do MŚP z terenu ZIT WrOF woj. dolnośląskiego.

Wsparcie skierowane jest do 32 MŚP z terenu ZIT WrOF woj. dolnośląskiego.
Wsparcie przekazywane w formie grantu może zostać przeznaczone na usługi na rzecz MŚP: audyt technologiczny (5% bonu) oraz usługi B+R dotyczące wdrożenia lub rozwoju produktu lub technologii, które będą zrealizowane przez jednostki naukowe.
Dla 66 MŚP udzielone zostanie wsparcie niefinansowe w postaci konsultacji i doradztwa w zakresie wstępnej oceny możliwości dofinansowania projektu.
O firmie ECDFBezpłatne konsultacje

Uczestnikom projektu zapewniamy

Spotkania

spotkania informacyjne dla MŚP zorganizowane w gminach ZIT WrOF

Doradztwo

wsparcie niefinansowe (konsultacje, doradztwo)

Wsparcie finansowe

udzielenie bonów na innowacje w wysokości 50 000 zł

B+R

przeprowadzanie prac badawczych i rozwojowych

Chcesz skorzystać z programu? Zadzwoń do nas!

539 199 892

539 199 892

Chcesz skorzystać z programu ?
Zadzwoń do nas !

Bony przeznaczone dla sektorów

Grantodawca zakłada dotarcie i udzielenie bonów na innowację
dla przedsiębiorstw z branż, których projekt wpisuje się
w podobszar regionalnych inteligentnych specjalizacji:

Branże chemiczne i farmaceutyczne

Wykaz poszczególnych podobszarów
Pełna lista

Mobilność przestrzenna,

Wykaz poszczególnych podobszarów
Pełna lista

Surowce naturalne i wtórne,

Wykaz poszczególnych podobszarów
Pełna lista

Żywność wysokiej jakości,

Wykaz poszczególnych podobszarów
Pełna lista

Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT)

Wykaz poszczególnych podobszarów
Pełna lista

Produkcja maszyn i urządzeń, obróbka materiałów

Wykaz poszczególnych podobszarów
Pełna lista

ADRESACI PROJEKTU

Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa

Przeznaczenie i cel projektu

Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów obejmujących zakup od wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego.

Usługi mogą dotyczyć innowacji nietechnologicznych, w tym nowych modeli biznesowych, jeśli będą towarzyszyły usłudze.

Celem działania jest pobudzenie współpracy nauki z przedsiębiorcami poprzez finansowanie usług świadczonych przez jednostki naukowe. Planuje się wsparcie przedsiębiorców w zakresie opracowania wyrobu, usługi, projektu wzorniczego, co będzie stanowiło innowację produktową przedsiębiorców oraz w zakresie opracowania technologii produkcji, co będzie stanowiło innowację procesową dla przedsiębiorców z sektora MŚP.

Efektem projektu jest:

  • dokonanie zgłoszeń patentowych
  • dokonanie zgłoszeń wzorów użytkowych
  • dokonanie zgłoszeń wzorów przemysłowych

Aktualności

Kontakt

ECDF Sp. z o.o.

ul. Promienista 83

61-141 Poznań

www.ecdf.pl

Biuro projektu:

ul. Leszczyńskiego 4/29
50-078 Wrocław

tel. 539 199 892

b.gniewek@ecdf.pl